Politie en sociale media

Prijs: € 49,50
Verwachte levertijd: 5 werkdagen

Omschrijving

Politie & sociale mediaDe reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandigonderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stim...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Politie & sociale media
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Het gebruik van sociale media zoals Twitter en YouTube stijgt explosief en deze groei is niet onopgemerkt
gebleven in de politiewereld. Alle politiekorpsen maken inmiddels gebruik van de mogelijkheden snel en goedkoop
met grote aantallen burgers te communiceren. Het enthousiasme over sociale media is groot - al zijn er
natuurlijk ook sceptici - maar systematische kennis erover ontbreekt. Dit boek reflecteert op de waarde van
sociale media voor de politie. Het biedt een systematisch overzicht van het huidige gebruik door de politie
in Nederland en vergelijkt dit met praktijken in Noord-Amerika. Daarnaast wordt geanalyseerd wat het
gebruik van sociale media nu echt oplevert voor opsporing en buurtveiligheid.
Het boek toont aan dat het gebruik van sociale media niet leidt tot spectaculaire winsten in termen van
effectiviteit en vertrouwen in de politie. Tegelijkertijd zijn er wel veel aanwijzingen dat er allerlei kleine
voordelen worden geboekt tegen lage kosten. Het boek geeft aanbevelingen om de voordelen van het gebruik
van sociale media uit te bouwen. Deze aanbevelingen betreffen het gebruik van de specifieke sociale media
(Twitter en YouTube), de algemene socialemediastrategie van de politie en de bijpassende innovatiestrategie.
Deze publicatie is in de eerste plaats geschreven voor diegenen die het beleid van de politie op het gebied
van sociale media ontwikkelen en onderst
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246652
Auteur Meijer, A.J. Gremmelikhuijsen, S.G. Fictorie, D. Thaens, M. Siep, P.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: