Recherchesamenwerking

Prijs: € 44,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Hoewel de landsgrenzen voor de burger steeds meer vervagen, kunnen zij voor de politie nog altijd een barrière vormen in haar taakuitoefening. Een team van criminologen van de Universiteit Maastricht heeft daarom onder leiding van prof. dr. H. Nelen onderzoek gedaan naar de grensoverschrijdende recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn vanuit het perspectief van Duitse, Belgische en Nederlandse rechercheurs en recherchechefs. Voor de periode 2006 tot 2010 wordt hiermee een uniek inzicht verschaft in de totstandkoming
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246645
Auteur Nelen, H. Peters, M. Vanderhallen, M.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: