Rekendidactiek hele getallen

Prijs: € 48,90
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Reken-wiskundedidactiek. De driedelige serie Reken-wiskundedidactiek vormt een belangrijke bron voor aanstaande leraren basisonderwijs voor het vak Rekenen-wiskunde. De uitgangpunten:- Opgezet vanuit ...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Reken-wiskundedidactiek. De driedelige serie Reken-wiskundedidactiek vormt een belangrijke bron voor aanstaande leraren basisonderwijs voor het vak Rekenen-wiskunde. De uitgangpunten:- Opgezet vanuit de domeinen van de Kennisbasis: hoe komen ze voor in de realiteit, om welke wiskunde(taal) gaat het en hoe kun je eraan werken in de basisschool.- Aandacht in elk deel voor de globale theorie van het leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde.- Speelt in op de hogere eisen die de Kennisbasistoets stelt aan de professionele gecijferdheid van studenten en houdt tegelijk voldoende rekening met al het overige dat in de Kennisbasis zit: didactiek, leerlijnen en differentiatie.Hele getallen gaat over ons getalsysteem, eigenschappen van bewerkingen en de wiskundetaal bij hele getallen. De didactiek die beschreven wordt gaat uit van een lange leerlijn die al bij de kleuters begint. Aan bod komen het verwerven van elementair getalbegrip, het leren van de basisbewerkingen, hoofdrekenen, schattend rekenen, kolomsgewijs en cijferend rekenen. Aan het verantwoord gebruik van de zakrekenmachine en aan verbanden in relatie tot hele getallen wordt apart aandacht besteed.Naast de boeken is er een ondersteunende website www.paborekenen.nl met o.a. docentenhandreikingen en oefenmateriaal voor de Kennisbasistoets voor de student.
Uitgever ThiemeMeulenhoff
Druk 2
ISBN/EAN 9789006955361
Auteur P. van den Brom-Snijders, J. van den Bergh
Vakken Wiskunde

Anderen bestelden ook: