Met de rug naar het volk

Prijs: € 19,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Met de rug naar het volk laat zien dat de recente ontwikkelingen in de liturgie bijzonder spannend zijn. Gerard Lukken schreef een boek waarin onder meer de rol van de huidige paus ten aanzien van de ...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Met de rug naar het volk laat zien dat de recente ontwikkelingen in de liturgie bijzonder spannend zijn. Gerard Lukken schreef een boek waarin onder meer de rol van de huidige paus ten aanzien van de liturgiehervorming geschetst wordt. Een boek dat leest als een thriller. Op 7 juli 2007 publiceerde paus Benedictus XVI het Motu Proprio Summorum pontificum waarin hij de oude, buiten werking gestelde Tridentijnse liturgie weer over de volle breedte toestaat. Dit roept de vraag op of deze ingrijpende beslissing niet afbreuk doet aan de liturgische vernieuwing in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Dit boek schetst de context van de genomen beslissing en beschrijft hoe gaandeweg na het Tweede Vaticaans Concilie een restauratieve beweging op gang kwam. Tegelijkertijd werd aan de basis van de kerk de nieuwe liturgie breed geaccepteerd en wordt nog steeds verder gezocht naar een geloofwaardige gestalte van de liturgie in onze cultuur. Gerard Lukken houdt in dit boek een pleidooi onverkort vast te houden aan de grondbeginselen van de liturgische vernieuwingen van Vaticanum II. Hij pleit voor een open en kritische dialoog over de liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing. Gerard Lukken (1933) studeerde aan het Groot Seminarie te Haaren (Noord-Brabant), de Pontificia Università Gregoriana in Rome en het Institut Supérieur de Liturgie in Parijs. Hij was pastor en godsdienstleraar, hoogleraar liturgie en sacramententheologie aan het Groot Seminarie in Haaren en vanaf 1967 aan de Theologische Faculteit te Tilburg (thans opgenomen in de Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg) en directeur van het Liturgisch Instituut vanaf 1992 tot zijn emeritaat in 1994.
Uitgever Abdij van Berne Grafische bedrijven
ISBN/EAN 9789089720238
Auteur Lukken, g.
Vakken Levensbeschouwing

Anderen bestelden ook: