Sesam atlas van de wereldgeschiedenis, deel 1

Prijs: € 33,40
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

SESAMAtlas bij de wereldgeschiedenisDeel 1: Van prehistorie tot Franse RevolutieDeze nieuwe editie van de Atlas bij de wereldgeschiedenis is volledig bijgewerkt en geactualiseerd. Dit betreft zowel de...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

SESAM
Atlas bij de wereldgeschiedenis
Deel 1: Van prehistorie tot Franse Revolutie
Deze nieuwe editie van de Atlas bij de wereldgeschiedenis is volledig bijgewerkt en geactualiseerd. Dit betreft zowel de kaarten, de teksten als het zeer toegankelijke register. De spelling is afgestemd op de meest voorkomende schrijfwijze.
Naast een overzicht van historische feiten geeft deze zakatlas beknopte informatie over de politieke, culturele, religieuze, rechtskundige, economische en sociale achtergronden van de verschillende volken in de geschiedenis.
Bij de keuze van feiten lieten de samenstellers zich niet leiden door een bepaalde opvatting over geschiedenis, maar streefden ernaar een zo objectief mogelijk overzicht te geven. Daarom ook ligt het accent niet special op de geschiedenis van Europa. Wel bevat deze atlas enige informatie over de Nederlanden.
De koppeling van kaarten met een beknopt themastisch-chronologisch overzicht maakt de Sesam Atlas bij de wereldgeschiedenis bij uitstek tot een handig hulpmiddel om snel en toch grondig vertrouwd te raken met historische feiten en ontwikkelingen. Tekst en afbeeldingen vullen elkaar aan, maar behouden hun eigen waarde als informatieverstrekkend middle. Ze dragen tezamen bij aan een goed inzicht in de geschiedenis.
De Sesam Atlas bij de wereldgeschiedenis is niet alleen een handig naslagwerk van hoog informerend gehalte, maar ook een waardevol middle voor studie en onderwijs.
Eveneens verkrijgbaar, deel 2: Van Franse
Revolutie tot heden - ISBN 978 90 5574 462 6
Uitgever ThiemeMeulenhoff
Druk 4
ISBN/EAN 9789055745654
Auteur Kinder, H.
Vakken Geschiedenis en Staatsinrichting

Anderen bestelden ook: