De sterkte van de arm

Prijs: € 34,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De sterkte van de arm: feiten en mythes De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetensch...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De sterkte van de arm: feiten en mythes De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Hebben we genoeg politie? En hoe dient de beschikbare politiesterkte te worden verdeeld over taken en gebieden? Deze vragen staan van oudsher aan de basis van het nationale politiebeleid. Daarbij is het steeds zoeken naar een goede afstemming met de veranderende vraag naar politiezorg en de opgaven waarvoor de politie wordt gesteld. In een bijzonder tweeluik, bestaande uit een nationaal en internationaal deel, wordt de sterkteontwikkeling van de Nederlandse politie in de afgelopen vijftien jaar in beeld gebracht. Deze wordt enerzijds afgezet tegen de ontwikkeling in een viertal buurlanden en anderzijds tegen nationale beleidsinvesteringen en de daarmee verbonden opbrengstverwachtingen. In dit nationale rapport wordt het sterktebeleid gedurende de periode 1994-2009 gereconstrueerd: landelijke beleids- en budgetimpulsen worden nauwgezet in kaart gebracht. Anders dan enkel naar de sterkte te kijken, wordt voor het eerst ook nagegaan hoe veranderingen in de sterkte hebben doorgewerkt in enerzijds de verdeling van de (formatieve) sterkte binnen de korpsen over verschillende taakdomeinen (zoals basispolitiezorg, opsporing, leidinggeven, beleidsondersteuning, bedrijfsvoering/informatisering) en anderzijds in de beoogde vergroting van de slagkracht en productie van de politie op landelijke prioriteiten (zoals opsporing, wijkgerichte politiezorg en de aanpak van problee
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035245822
Auteur Haagsma, J.H. R�mke, T.M. Smits, I. Veer, E. van der Wiebrens, C.J.
Vakken handel en verkoop

Anderen bestelden ook: