Van wie is de straat

Prijs: € 23,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. In Van wie is de straat? wordt verslag gedaan van vijf casestudy's die tussen 2006 en 2012 door Bureau Beke zijn uitgevoerd en opgetekend. Het betreft onderzoeken naar de volgende fenomenen: jeugdige groepsverkrachters, autokrakers in de binnenstad, een virtuele criminele jeugdgroep, een onaanraakbare jeugdgroep en overvallers uit het niets. De casestudy's starten telkens doordat een politiefunctionaris van een regiokorps het Programma Politie & Wetenschap verzoekt het korps te ondersteunen in de analyse en/of aanpak van een als ongrijpbaar ervaren veiligheidsof criminaliteitsfenomeen. Een tweede kenmerk van de verzoeken is dat er in alle casus bij politiefunctionarissen (wijkagenten, recherchechefs, bureauchefs of korpsleiding) sprake is van een onderbuikgevoel c.q. niet-pluisgevoel met betrekking tot het fenomeen. Voorgaande leidt tot vijf fenomeenonderzoeken die schoolvoorbeelden zijn van de samenwerking tussen politie en wetenschap. Onderzoekers sluiten tijdens de fenomeenonderzoeken aan bij politieteams (wijk- of rechercheteams) om samen en zelfstandig aanvullende onderzoeksactiviteiten en analyses
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246423
Auteur Ferwerda, H. Ham, Tom van Bremmers, B.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: