Sturing van blauw

Prijs: € 52,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Politie en politiewerk laten zich, zo leren literatuur en praktijk, lastig sturen en beoordelen. Politieagenten beschikken in hun werk nu eenmaal, noodzakelijkerwijs, over een behoorlijke mate van handelingsvrijheid. Bovendien is niet altijd (op voorhand) evident wat goed politiewerk is. Daarvoor is het werk te zeer context- en waardegebonden. Dat alles maakt de operationele sturingsvraag tot een bijzondere: wat zijn goede en effectieve wijzen van sturing en verschilt dat afhankelijk van het taakdomein? In deze studie wordt ingezoomd op de sturing van de operationele taakuitvoering in de basispolitiezorg. Uitgelicht wordt een negental sturingsinstrumenten waaronder 'harde', zoals prestatiesturing, gedragsvoorschriften en briefings, en 'zachte', zoals coaching en intercollegiaal overleg. Onder meer op basis van een uitgebreide enquĂȘte onder agenten en hun operationele chefs wordt in kaart gebracht welke instrumenten voor welk doel en met welk resultaat worden gebruikt. Geanalyseerd wordt hoe de waarde en de effectiviteit van instrumenten wordt beoordeeld en welke discrepanties in opvattingen optreden tus
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035245426
Auteur Landman, W. Malipaard , M.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: