Teksten wetgeving dierenwelzijn 2014 - 2015

Prijs: € 66,15
Verwachte levertijd: 5 werkdagen

Omschrijving

In deze bundel zijn de nationale wettelijke bepalingen met betrekking tothet welzijn en de bescherming van individuele dieren samengebracht. Debelangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet dieren, de...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

In deze bundel zijn de nationale wettelijke bepalingen met betrekking tot
het welzijn en de bescherming van individuele dieren samengebracht. De
belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet dieren, de Wet op de
dierproeven en de Flora- en faunawet.
Naast deze wetten zijn opgenomen de relevante uitvoeringsvoorschriften, de
gedeelten van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren die nog van kracht
zijn, de welzijnsverordeningen van het Productschap Pluimvee en Eieren (voor
o.a. vleeskalkoenen en konijnen), enkele algemene bepalingen uit het Burgerlijk
Wetboek en enkele teksten die van belang zijn voor handhaving en vervolging.
In een korte inleiding gaat de redacteur in op kenmerken en systematiek van de
betreffende regelingen, op verworvenheden en knelpunten en op binnenkort
te verwachten (wijzigingen in) regelgeving.
Veel bepalingen in de opgenomen wet- en regelgeving gaan terug op (bijlagen
bij) EU-richtlijnen of verwijzen naar EU-verordeningen. Deze uitgave biedt
helaas geen ruimte om ook al die EU-originelen te bundelen. Het overzicht in
Bijlage I is bedoeld als handreiking bij verder onderzoek.
Drs. Noor Evertsen is als juridisch onderzoeker verbonden aan de Stichting
Dier&Recht, advocaat van de dieren. Ze werkte eerder voor dassen, apen,
stekelvarkens en bizons. Ze maakt deel uit van de redactie van Dier &
Milieu (Vakblad voor handhavers van de Vereniging Politie Dieren- en
Milieubescherming), is actief in het European Enforcement Network of Animal
Welfare Lawyers and Commissioners en publiceert regelmatig op het gebied
van dieren, wet en recht.
Uitgever SDU Servicecentrum Uitgevers
Druk 1
ISBN/EAN 9789012393577
Auteur Evertsen, E.
Vakken handel en verkoop

Anderen bestelden ook: