Toezicht op zedendelinquenten

Prijs: € 27,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Politie en reclassering werken regelmatig samen bij het toezicht op personen die onder bijzondere voorwaarden zijn bestraft of in vrijheid gesteld. Binnen die groep vormen zedendelinquenten een bijzondere categorie. Hun (vervroegde) vrijlating en terugkeer in wijk of dorp kan maatschappelijke beroering veroorzaken, wat politie en lokaal bestuur voor lastige dilemma's stelt. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de privacy van ex-gedetineerden en hun perspectief op een nieuw bestaan zich tot de hoge recidivekans en de mogelijke onrust in de wijk. Er zijn convenanten gesloten waarin politie en reclassering afspreken dat zij elkaar over en weer zullen informeren of zedendelinquenten zich aan de voorwaarden houden. De reclassering is formeel belast met dit toezicht en de politie belooft de reclassering daarin te ondersteunen door 'een oogje in het zeil' te houden. Maar hoe werkt dit in de praktijk? In dit onderzoek worden de ervaringen beschreven in Amsterdam en Rotterdam, waar gesprekken zijn gevoerd met buurtagenten, reclasseringsmedewerkers en zedendelinquenten. Het onderzoek laat zien dat de politie, anders d
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035245792
Auteur Bunt, H.G. van de Holvast, N.L. Plaisier, J.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: