Toezicht op zedendelinquenten

Prijs: € 27,50
Verwachte levertijd: 5 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan d...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting
van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.
Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,
modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn
voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht
in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van
Politie & Wetenschap.
Politie en reclassering werken regelmatig samen bij het toezicht op personen
die onder bijzondere voorwaarden zijn bestraft of in vrijheid gesteld. Binnen
die groep vormen zedendelinquenten een bijzondere categorie. Hun (vervroegde)
vrijlating en terugkeer in wijk of dorp kan maatschappelijke beroering
veroorzaken, wat politie en lokaal bestuur voor lastige dilemma's stelt.
Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de privacy van ex-gedetineerden en hun
perspectief op een nieuw bestaan zich tot de hoge recidivekans en de mogelijke
onrust in de wijk.
Er zijn convenanten gesloten waarin politie en reclassering afspreken dat zij
elkaar over en weer zullen informeren of zedendelinquenten zich aan de
voorwaarden houden. De reclassering is formeel belast met dit toezicht en de
politie belooft de reclassering daarin te ondersteunen door 'een oogje in het
zeil' te houden. Maar hoe werkt dit in de praktijk? In dit onderzoek worden
de ervaringen beschreven in Amsterdam en Rotterdam, waar gesprekken zijn
gevoerd met buurtagenten, reclasseringsmedewerkers en zedendelinquenten.
Het onderzoek laat zien dat de politie, anders d
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035245792
Auteur Bunt, H.G. van de Holvast, N.L. Plaisier, J.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: