Turnaround management

Prijs: € 62,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Het Praktijkboek Insolventierecht is geschreven voor diegenen die direct of indirect te maken hgebben met insolventies. Het geeft een helder en toegankelijk overzicht van de onderwerpen waarmee men zi...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Het Praktijkboek Insolventierecht is geschreven voor diegenen die direct of indirect te maken hgebben met insolventies. Het geeft een helder en toegankelijk overzicht van de onderwerpen waarmee men zich in dat kader geconfronteerd ziet. Door de praktijkgeri eerde insteek is de serie niet alleen van belang voor curatoren en rechters-commissaris, maar ook voor anderen die - gewild of ongewild - bij insolventies betrokken zijn, zoals crediteuren, financiers en adviseurs. Zij verkrijgen hierokken inzicht in de manier waarop met hun belangen wordt omgegaan en de wijze waarop zij invloed kunnen uitoefenen op de afwikkeling van insolventies.
Een groot deel van de insolventiesituaties wordt opgelost buiten het kader van de oorzaken van hun problem te vinden en maatregelen te nemen om vervolgens financieel weer gezond te worden. Dit fenomeen wordt turnaround management of informele reorganisatie genoemd.
Aan de orde komt hoe een bedrijf in financi moelijkheden vanuit bedrijfseconomisch perspectief gereorganiseerd zou moeten worden, de oorzaken van teloorgang van ondernemingen, het process van turnaround, het turnaround plan, en de belangrijkste succes- en faalfactoren van turnaround projecten in de Nederlandse praktijk. Een en ander wordt uitvoerig ge ustreerd met praktijkvoorbeelden.
Uitgever Kluwer bv
Druk 1
ISBN/EAN 9789013043662
Auteur Adriaanse, J.A.A.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: