Tussen hei en hoofdbureau

Prijs: € 36,95
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. Binnen de politie wordt veel belang gehecht aan leiderschapsontwikkeling; het wordt beschouwd als een hefboom voor het realiseren van uiteenlopende veranderingen. Dit heeft zich in het afgelopen decennium vertaald in een sterke toename van activiteiten op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Er is voor politieleiders, zeker in vergelijking tot andere beroepsgroepen, een uitgebreide leerwereld beschikbaar. Naar deze leerwereld is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan. Met deze studie wordt hiertoe een eerste stap gezet. Op basis van een bestudering van politiƫle leiderschapsprogramma's, worden de kenmerken van de leerwereld op het gebied van politieleiderschap in kaart gebracht. Leiderschapsontwikkeling bij de politie blijkt vooral op de spreekwoordelijke hei plaats te vinden. Aan de hand van uiteenlopende leervormen wordt gewerkt aan de individuele ontwikkeling van politieleiders. De auteurs concluderen dat de afstand tussen de leerwereld en werkwereld van politieleiders vaak groot is. De wijze waarop leiderschapsontwikkeling binnen de politie is vormgegeven maakt het realiseren van de ambities - zoals
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035247185
Auteur Landman, W.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: