Verslag van een onderzoek

Prijs: € 39,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid, de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van Politie & Wetenschap. In reactie op het evaluatierapport van de commissie Posthumus is ter voorkoming van tunnelvisie in de opsporing de maatregel 'tegenspraak bij de politie' ingevoerd. Vanaf 2006 wordt de politie geacht daaraan invulling te geven door bij grootschalige rechercheonderzoeken een of meer tegensprekers in te zetten. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe vijf jaar na invoering van tegenspraak deze maatregel in de praktijk wordt toegepast. Verreweg de meeste politiekorpsen blijken een vorm van tegenspraak te hebben ingevoerd. Het onderzoek laat aan de hand van concrete gevallen zien voor welke opgave tegensprekers staan en hoe zij daarmee omgaan. De tegenspreker dient te voorkomen dat bij het team tunnelvisie ontstaat of blijft voortbestaan. Vervolgens moet hij ook voorkomen dat hijzelf een tunnelvisie ontwikkelt. Het rapport gaat daarom ook in op een aantal psychologische mechanismen die tunnelvisie kunnen veroorzaken. Tegenspraak wordt in de praktijk op verschillende wijzen uitgevoerd. Zo wordt een aantal rollen onderscheiden die tegensprekers op zich nemen, uiteenlopend van 'luis in de pels' tot 'proceduralist'
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035246348
Auteur Salet, R. Terpstra, Jan
Vakken Geschiedenis en Staatsinrichting

Anderen bestelden ook: