Vertrouwen in de politie

Prijs: € 35,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie &...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Staat het vertrouwen van burgers in de politie onder druk? Dat wordt vaak en gemakkelijk gezegd door politici, beleidsmakers en media. Er zou sprake zijn van een steeds grotere kloof tussen overheid en burgers en een afnemend en weinig stabiel vertrouwen in de overheid in het algemeen en de politie in het bijzonder. De politie zou het verloren gegane vertrouwen moeten repareren door haar werk beter te doen en haar organisatie anders in te richten. In dit boek wordt besproken welke factoren van invloed zijn op het vertrouwen van burgers in de politie en welke invloed de politie hier zelf op heeft. Hoe maakbaar is het vertrouwen van burgers eigenlijk? Op basis van een verkenning van de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur, zijn de determinanten van het vertrouwen van burgers in de politie in kaart gebracht. Vervolgens is hun werking empirisch onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van meerdere databestanden, waaronder de European Social Survey en de Integrale Veiligheidsmonitor. Dit boek bevat een genuanceerd en gedifferentieerd beeld van de ontwikkeling van vertrouwen in de politie over een langere periode. Daarbij wordt Nederland met andere Europese landen vergeleken. Vanuit meerdere perspectieven wordt getracht een verklaring gegeven voor de verschuivingen die in het vertrouwen van burgers in de politie zijn opgetreden en wat de politie
Uitgever Reed Business Information
Druk 0
ISBN/EAN 9789035247208
Auteur Veer, L. van der Sluis, A. van Walle, S. van de RIngeling, A.
Vakken economie en ondernemen

Anderen bestelden ook: