Vrij zicht op straf leerlingenboek

Prijs: € 12,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen
 

Omschrijving

Het thema 'straf' roept tal van vragen op, vragen die je ook aantreft in actuele publieke debatten als het gaat om veiligheid op straat, bestrijding van misdaad of de aanpak van supportersgeweld. Die ...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Het thema 'straf' roept tal van vragen op, vragen die je ook aantreft in actuele publieke debatten als het gaat om veiligheid op straat, bestrijding van misdaad of de aanpak van supportersgeweld. Die vragen hebben gewoonlijk ook een duidelijk levensbeschouwelijke lading: wat is een rechtvaardige straf? Heeft straf eigenlijk wel zin? Kan een levenslange gevangenisstraf ooit gerechtvaardigd zijn? Kan de doodstraf ooit gerechtvaardigd zijn? Op levensbeschouwelijke/filosofische vragen kan men redelijkerwijze geen bewijsbare en zekere antwoorden geven. Dat geldt dus ook voor de zojuist gegeven voorbeeldvragen over straf. Weliswaar bestaat er al ruim honderd jaar een wetenschap, de criminologie, die waardevolle inzichten levert over crimineel gedrag, maar ook die kan op de vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen geen zekere antwoorden geven. Een antwoord op een levensbeschouwelijke vraag kun je echter wel beargumenteren. Argumenten voor antwoorden zijn overal in de geschiedenis te vinden, juist omdat iedere samenleving - ook die in het verste verleden - met dergelijke vragen heeft geworsteld. In dit hoofdstuk zullen we daarom ook teruggaan in de geschiedenis om te zien hoe men vroeger strafte en welke argumenten men daarbij had. Inhoud Algemene inleiding Hoofdstuk 1 Vrijheid, schuld, straf Paragraaf 1 Straf en schuld Paragraaf 2 Schuld en vrije wil Paragraaf 3 Jeugdstrafrecht Hoofdstuk 2 Straf en boete Paragraaf 1 Straf Paragraaf 2 Boete Hoofdstuk 3 Geschiedenis van het straffen Paragraaf 1 Straffen bij de oude Germanen Paragraaf 2 Van wraakrecht naar straffende overheid Paragraaf 3 Intermezzo: vijf groepen straffen Paragraaf 4 Van daadrecht naar daderrecht Paragraaf 5 De Verlichting: vernieuwing van het strafrecht Paragraaf 6 Democratie en rechtsstaat (Verdiepingsstof) Paragraaf 7 De Verlichting: twee nieuwe doe
Uitgever Damon Educatie
Druk 1
ISBN/EAN 9789460360848
Auteur Vink, T.
Vakken Filosofie
Levensbeschouwing
Prijs: € 12,50

Anderen bestelden ook: