Zakboek proces-verbaal en bewijsrecht 2015-2016

Prijs: € 27,50
Verwachte levertijd: 3 werkdagen

Omschrijving

Dit Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht is geschreven voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv's behoort. Het b...
Lees meer

Gerelateerde artikelen

Uitgebreide omschrijving

Dit Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht is geschreven voor de hulpOvJ en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren tot wiens takenpakket het maken en/of corrigeren van pv's behoort. Het bevat een praktijkgerichte bespreking van o.m. de doelen van het pv, de verbaliseringsplicht, de reikwijdte van opsporingsbevoegdheden van opsporingsambtenaren, toezicht en opsporing, eisen aan het pv (waaronder bijzondere pv's, zoals aanvraag-pv's), de vragen die een rechter zich dient te stellen (en waar in het pv dus aandacht voor dient te zijn), dagvaarding, bestanddelen, aangifte, klacht, slachtoffer / benadeelde, verhoor verdachte / getuige, deskundigen, bewijsrecht en positie pv binnen bewijsrecht, confrontatie, ontneming, beslag, processtukken, checklisten en veel verbetertips. Zie voor een overzicht de inhoudsopgave. Zie voor de in deze editie van dit zakboek verwerkte actualiteiten het overzicht voor in dit zakboek.

De auteurs hebben hun ervaringen met het maken van pv's binnen de opsporingspraktijk verwerkt.

De actualiteiten na het verschijnen van deze editie van het zakboek worden getweet (www.twitter.com/zakboeken), per paragraaf verwerkt op www.zakboekenpolitie.com, verzonden in een nieuwsmail (zie www.zakboekenpolitie.com) en uiteraard verwerkt in de digitale versie van dit zakboek (zie hierna).

Zie voor de overige zakboeken de binnenzijde van het kaft.

Alle zakboeken verschijnen jaarlijks begin september, het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht tweejaarlijks. De zakboeken zijn ook digitaal verkrijgbaar en de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Politie zijn ook on-line (op internet) te raadplegen (maandelijks geactuali­seerd). Zie www.kluwer.nl/politie of www.zakboekenpolitie.com.

Uitgever Kluwer bv
Druk 1
ISBN/EAN 9789013126471
Auteur Dartel, R.T.J.
Vakken beroepsonderwijs

Anderen bestelden ook: